Skip to main content

Projectes d’obra nova

Vivendes residencials unifamiliars, plurifamiliars, naus, a C2EO disposem de tots els serveis necessaris per al desenvolupament integral de projectes de construcció, ja siguin blocs de pisos, vivendes unifamiliars o naus industrials.

Oferim l’assessorament necessari per transformar la teva idea o projecte a la realitat, disposem d’un equip professional que podrà assessorar-te tan en termes legislatius com tècnics i amb totes les garanties necessaries per portar a terme qualsevol obra.

Obra nova

A l’obra nova ens preocupa:

  • Il·luminació
  • Accessibilitat
  • Comfort tèrmic
  • Necessitats de venitalció
  • Estalvi energètic

En cas d’obra nova indústrial també exposem els possibles costos de manteniment, consum i prenem nota de totes les necessitats de l’empresa. Tenim en compte les necessitats reals, presents i futures per poder oferir el resultat més beneficiós i que garantitzi les necessitats del teu negoci.

Consulta’ns sobre el teu projecte i t’assessorarem!

Skip to content